Merak uyandıran konu başlıklarıyla adından sıkça söz ettirecek bir kitap Mehdi Mesih.

Gizemli olmak, esrarengizlik perdesine sarılmak ve ezoterik alanlara yöneliş bazen insanlar üzerinde etkili olmaya çabalamanın göstergesi, bazen de yaşananları anlamaya saldırmanın tuhaf yöntemidir.

Galileo Galilei: Matematik, tanrının evreni yazdığı dildir, demiş. Yazar da şöyle diyor: “Sanat, matematik dilinin şivesi, ağzı veya lehçesi; müzik, matematik lisanının ruha tercümesi; ezoterizm ise yaşama inceden inceye işlenen matematiğin etimolojisine adaylıktır.”

Deccal Dindarmış Sırran Tenevveret kitabının yazarı Nazif Ay, Mehdi Mesih’te, dinler tarihini, gizemli söylenceleri ve siyaset alanındaki bilinmeyen kavgayı gerçek resmiyle verebilmek amacıyla ilahi kurtarıcı Mehdi ve Mesih konusunu ele alıyor. Gözümüzden saklanan en gizli hesapları, Galileo’nun sözünü ettiği matematiksel ilahi imzayı ortaya dökmeyi amaçlayan yazar, matematikte bir hesabın sağlaması güçlü formüllerle olduğu gibi, ilahiyata ait matematiğin sağlaması da kuvvetli kanıtlarla olabilir görüşünde.

Yazar bu kitabında, insanlık tarihinde varlıkları merak edilen ama bir türlü çözülemeyen, ortaya çıkışları sürekli ertelenen Mehdi ile Mesih olgusunu her yönüyle ele alıyor. İlk çağlardan günümüze kadar Mehdilik ve Mesihlik inanışının tüm boyutlarını, hangi gerekçelerle bu inanca yönelindiğini kaynaklarıyla sunuyor. Ansiklopedik anlatımdan ziyade sade ve mizahi bir dille ele alıyor Mehdi ve Mesihliği. Konuya, toplumlumdaki grupların ve örgütlerin, kültürlerin, dinlerin ve din kavramının alt başlığındaki mezheplerin, cemaatlerin, tarikatların bakış açılarıyla yaklaşıyor. Beklenen kurtarıcı inancının; dinlerin kendi tarihlerinde, psikolojik ve sosyolojik şartlarına göre doğmuş ve gelişmiş olduğuna tanıklık ediyor okur bu kitapta.

Ezenlerin, yok edenlerin, sömürenlerin amaçlarına götüren en önemli figürler ya mitolojiden ya dinden, ama ortak miras olarak kültürlerindeki aktörlerden meydana gelir. Mehdi veya Mesih kavramları da bu türden olup, tüm toplumlarda uç veren kahramanlardır. İyilik ve kötülük sözcükleri zıt karakterlerde olduğu ve birbiriyle savaşımı ifade ettiklerinden dolayı, kendi taraflarına ait olan bir ulaşılmaz misyoneri ararlar. Kötülüğü; şeytan, iblis, cin, ifrit, deccal gibi varlıklar temsil ederken; iyiliğin rolünü ise; melek, peri, Mesih ve Mehdi benzeri varlıklar üstlenir.

Kitap, merak uyandıran konu başlıklarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

MEHDİ MESİH
İlahi Hero
Nazif Ay
Kaynak Yayınları
2015, 296 sayfa, 24 TL.

Kaynak: Radikal

Bu özel bir profildir . Bu profili görüntülemek için izin verilmez