Kayıt Ol

Kayıt Ol

Kullanıcı adınızda Türkçe karakter kullanmayınız, İngilizce karakterler ile belirleyiniz.

Kullanıcı adınız burada görüntülenecek.
Kullanıcılardan Gizle
Şifre en az 7 karakter olmalıdır. Daha güçlü bir şifre oluşturmak için büyük ve küçük karakterler, rakamlar ve semboller kullanın.
Şifrenizi tekrar yazın.
Strength Indicator
Şartlar ve Koşulları kabul ediyorum. (Altta)
 • ONAY; onsector.com üyesi olmak istiyorsanız, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Kayıt Formu’nu doğru bilgiler ile doldurmanız ve Onsector Kullanım Şartları hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Üye Ol butonunu tıkladığınızda bu şartnamedeki bütün maddelere bağlı olacağınızdan şartnameyi dikkatlice okumanız önemlidir.
 • ÜYELİK SİSTEMİ; Üye, onsector.com üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olur.
  “Kullanıcı Adı” Üye’ye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı üyeye verilmez.
  “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. onsector.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
  Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler başka üyelere Gizlilik Ayarları ölçüsünde açılabilir. Üye profil sayfasından bazı bilgilerinin erişimini üyelere ve kamuya kısıtlayabilir.
  onsector.com kullanıcılarının üyeliği gerektiren bazı servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı Adını ve Şifresini girmesi gereklidir.
 • ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ; Üye, onsector.com’dan yararlandığı sırada, Kayıt Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, onsector.com’u kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve yorumların İnternet Sitesi’ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve onsector.com’un bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
  onsector.com’a zarar verecek veya onsector.com’u başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, 5.Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan onsector.com’un sorumlu olmayacağını, üye verilerinin onsector.com’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü onsector.com’un sorumlu olmayacağını, Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların onsector.com’u kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, onsector.com kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı onsector.com’dan tazminat talep etmemeyi,  onsector.com yöneticilerinin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde bu yöneticilerin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, onsector.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye “Kullanıcı Adı”yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.
 • ONSECTOR.COM’A VERİLEN HAK VE YETKİLER; onsector.com sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlanında aktif olur. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. onsector.com’da meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle üyenin uğrayacağı zarardan onsector.com sorumlu değildir. onsector.com, her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. onsector.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
 • YÜRÜRLÜK; Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldurup formun altında bulunan “Kabul Ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 • FESİH; Taraflar dilediği zaman bu üyeliği sona erdirebilir.