Yaşadıkları dönemde öncü roller üstlenmiş iki sıra dışı kadın, Rosa Luxemburg ve Madame Curie… Marksist düşünce ve eylemin anıt ismi Rosa Luxemburg ile bilimde çığır açan kadınlardan Madame Curie’nin hikayesi şimdi çizgilerle yeniden hayat buluyor. Yordam Kitap Soner Tuna’nın çizimleriyle “Çizgilerle Rosa Luxemburg” ve “Çizgilerle Madame Curie”yi okurla buluşturdu.

Yordam Kitap, Aralık ayı kitaplarını yayınladı! Dünden itibaren raflardaki yerini alan kitaplar arasında, “Çizgilerle” serisine 2 kitap daha eklendi: Çizgilerle Rosa Luxemburg ve Çizgilerle Madame Curie. Her iki kitabı da Soner Tuna hazırladı.

Çizgilerle Rosa

Marksist düşünce ve eylemin anıt isimlerinden Rosa Luxemburg, şimdi çizgilerin diliyle yeniden hayat buluyor. Soner Tuna, bir yandan Rosa Luxemburg’un hayatını kendine has çizim tarzıyla resimlerken, bir yandan da onun yaşamından kesitleri ve düşüncelerinin yıllar içerisindeki gelişimini, akıcı bir dille özetliyor.

Gençliği, aşkları, mücadeleleri, dönemin devrimci liderleriyle girdiği polemikler, hapishane günleri, I. Dünya Savaşı’nda yaşananlar ve barış siyaseti, Bolşevik Devrimi, Spartaküs Grubu’nun çıkışı ve Karl Liebknecht’le birlikte katledilmesi gibi Rosa Luxemburg’un hayatının bütün kritik dönemeçleri anlatılıyor.

Çizgilerle Rosa’da, yine Yordam Kitap tarafından yayınlanan ve Luxemburg hakkında yazılmış en kapsamlı biyografilerden biri olarak öne çıkan Annelise Laschitza’nın Rosa Luxemburg: Her Şeye Rağmen Tutkuyla Yaşamak adlı kitabı esas alındı.

Çizgilerle Rosa, günümüz devrimci mücadelesinde izleri ve etkileri devam eden bir yaşamın ana çizgilerini özellikle genç okurlarla buluşturuyor.

Çizgilerle Madame Curie

20. yüzyılın ilk yarısında, bilimde ve siyasette, etkileri bugüne de uzanan büyük dönüşümler yaşandı. Bilim dünyasında, zorlu savaş koşullarında geliştirilen bu dönüşümlerin arkasında, özverili, disiplinli çalışmalar, bilime adanmış yaşamlar özel bir yer tuttu.

Bu kitap, özveri dolu bu örnek yaşantılardan birinin, Madam Curie’nin öyküsü. Farklı bir öykü. Zira bu kitapta, Curie’nin yaşamı, diğer biyografi kitaplarından ayrılarak çizgilerin diline dökülüyor. Soner Tuna, bir bilim insanının portresini, özgün çizgileri ve kolay okunan, rahat anlatımıyla sunuyor bizlere.

Çizgilerle serisinin diğer kitapları

Yordam Kitap daha önce de Çizgilerle Komünist Manifesto’yu yayınlamıştı. Yordam Kitap, bilimsel sosyalizmin en yaygın ve en etkili program belgesi olan Komünist Manifesto’yu ünlü İtalyan çizer Marcenaro’nun çizgilerinin ve mizahın gücüyle donanmış olarak okurlara sunmuştu. Okuru işçi sınıfı ve burjuvazinin tipik temsilcileriyle tanıştıran Marcenaro’nun çizgileriyle, kıyasıya polemikler, tiplemelerin temsil ettikleri sınıfların bakış açıları, çeşitli konulardaki tutumları, ahlak anlayışlarını yalın bir biçimde okura yansıtılmıştı.

Yayınevi, Tarihin en önemli önderlerinden biri olan Lenin’i de Çizgilerle Lenin ile okurla buluşturmuştu. Çizimleriyle hayatı ve düşüncesinin yarattığı etki anlatılan Lenin, Meksikalı çizer Rius’un çizimleriyle okurla buluşmuştu. Yordam Kitap, yine Rius’un çizimleriyle Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi’ni de yayımlamıştı. Bu kitapta da kapitalizmin tarihi 15. yüzyıl feodalizminden yeni sömürgeciliğe dek çizgilerle anlatılıyordu.

Yordam Kitap, Rius’un çizimleriyle Çizgilerle Felsefe ve Çizgilerle Ateistin El Kitabı’na da yayımlamıştı.

Kaynak: CNNTürk

Bu özel bir profildir . Bu profili görüntülemek için izin verilmez